Hvad er egentlig et ”oplysningsskema”?

Det er dét, der førhen hed ”selvangivelsen” eller ”den udvidede selvangivelse”. Det er præcis det samme som før. Det er bare navnet, der er ændret. Og det er egentlig meget retvisende, for det er netop bare oplysninger om din virksomhed, der skal føres ind i SKATs skema.

Oplysningsskemaet på SKAT skal udfyldes, når man har en virksomhed. Det kan være en enkeltmandsvirksomhed eller en personlig ejet mindre virksomhed.

Hvis man er butiksejer, behandler, eller har en online forretning, så har man sikkert allerede lavet et regnskab i det forgangne år. Så vil man kunne finde de tal, man skal bruge til oplysningsskemaet i sit regnskab. Man kalder det også et bogholderi.

Hvis man har et hus eller en lejlighed, man har lejet ud, har man OGSÅ en virksomhed. Selvom man måske ikke tænker over det i det daglige.
Har man indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning af sin ejendom, skal man udfylde oplysningsskemaet hos SKAT.

Dette er for, at SKAT ved, om du har haft et overskud eller et underskud. Alt efter om du har tjent eller tabt penge på din forretning, påvirkes det beløb, du skal betale i skat (eller får tilbage i skat).

Hvis du er selvstændig (med CVR-nummer)

Hvis du har en personlig ejet virksomhed, skal du indtaste på TastSelv Borger.

Virksomheder kan gøre brug af forskellige virksomhedsskatteordninger. De kan have hver sine fordele, alt efter hvilken slags virksomhed man har.

Hvis du er privatperson (uden CVR-nummer)

Som beskrevet tidligere, har du også en virksomhed, når du fx lejer din bolig ud. Du er erhvervsdrivende, også selvom du ikke har CVR-nummer.
Her gælder de samme regler, som for en personlig ejet virksomhed, nemlig at du skal udfylde dit oplysningsskema, så SKAT kan se, om du har haft over- eller underskud. Ud fra det beregnes din skat.

Selvom du er privat, og ikke har et CVR-nummer, gælder det også for dig, at du kan benytte de forskellige skatteordninger. Det kan være lidt uoverskueligt at finde ud af, hvilken skatteordning, der er den mest fordelagtige for dig. Derfor søger mange hjælp til netop dette. Uanset om de har virksomhed med eller uden CVR-nummer.

Virksomhedsskatteordninger

Med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S bliver du personligt beskattet af virksomhedens overskud. For virksomheder er der forskellige skatteordninger som man kan drage fordel af, samlet set kaldes de virksomhedsskatteordningerne.
Under det samlede begreb Virksomhedskatteordninger er der 3 forskellige muligheder, personskattelov, kapitalafkastordning og virksomhedsordning.
Personskatteloven er den mindst komplicerede og en god start for mange. Kapitalafkastordningen giver mulighed for en mindre beskatning, mens virksomhedsskatteordningen giver mulighed for større fradrag, mindre beskatning, og udskydelse af skattebetaling.

Få hjælp til at vælge skatteordning

Hos Digital Revisor kan du få hjælp, når du fx køber opstartspakken. Den inkluderer nemlig både en forklaring af de forskellige ordninger samt en gennemgang af dine egne tal, hvis du har brug for det. Det sker telefonisk med en af vores medarbejdere.
Desuden får du video-vejledning, der kan ses igen og igen, så du let kan bruge det online værktøj til at regne de helt rigtige tal ud til dit oplysningsskema. På den måde får du alle skattefordelene med!

Udfyldelse af oplysningsskemaet

Når du har fundet de rette tal til dit oplysningsskema (selvangivelse), skal du taste tallene ind på SKATs hjemmeside.

Hvis du har online værktøjet fra Digital Revisor, får du en oversigt, der viser dig de præcise beløb til de bestemte rubrikker. Helt simpelt.

Hvis ikke, skal du læse rubrikkerne godt igennem, så du får placeret dine beløb de rette steder.

Der er flere ting at tage højde for – fx om I er en eller to, der skal dele fradragene,  På SKAT kan man med fordel læse de små hjælpe-infoer, der er ved de forskellige rubrikker.

Når alle tal er indtastet, trykkes godkend, og oplysningsskemaet er sendt ind.

Indberetning

Har du en enkeltmandsvirksomhed eller I/S, har du ikke pligt til at indsende en årsrapport, og kan derfor nøjes med at udfylde oplysningsskemaet til Skat. Hvis du nøjes med oplysningsskemaet, skal du dog stadig være opmærksom på at opgøre tallene efter skattelovgivningen, og lave afstemning og afskrivninger mm. Herefter er du klar til at indberette virksomhedens indkomst til Skat. (Hvis du også har brug for eller ønsker frivilligt at leve en årsrapport, kan du læse mere om det på blogindlægget om Årsrapporten – virksomheder.)

Frister for mindre virksomheder

Oplysningsskemaet (udvidet selvangivelse) skal som regel udfyldes og indberettes senest d. 1. juli på SKATs Tast-Selv-Borger

Fandt du det, du havde brug for? Her kan du klikke dig videre til det, du har brug for at vide mere om:

Opret en gratis bruger Log ind