Digital Revisors vejledning til din forskudsopgørelse

Inden et regnskabsår (Oftest 1. januar) starter, er det vigtigt at, at du har styr på din forskudsopgørelse. På den måde sikrer du, at du betaler den rigtige skatteprocent og ikke mindst, at du ikke risikerer et skattesmæk det efterfølgende år.

For mange danskere kan skatteplanlægning virke en smule uoverskueligt, men med denne guide vil vi sørge for, at du nemt og hurtigt kan få styr på din forskudsopgørelse. Du får selvfølgelig også konkrete råd til, hvordan du skal udfylde de forskellige rubrikker samt hvilke fradrag, du skal være opmærksom på.

Oplysningsskemaet 

Du har måske hørt at du skal udfylde oplysningsskemaet, når du udlejer en bolig. Det er det, der førhen hed selvangivelse. Dette er dog først når året er omme. Start derfor som du plejer.

Hvis du vil læse mere om oplysningsskemaet/selvangivelsen for boligudlejere, så kan du læse mere HER

Virksomhedsskatteordningerne

Personskatteloven er den mest simple skatteordning og den, der er valgt automatisk på SKAT’s TastSelv.

Det er den mindst komplicerede skatteordning og dermed den, der er”nemmest” at bruge. Dog er det også den, du kan drage færrest fordele fra. Har du en andelsbolig, kan du kun vælge personskatteloven (PSL) som skatteordning.

Hvis du har lav eller ingen gæld i boligen, så er kapitalafkastordningen den mestfordelagtige skatteordning for dig.
Her kompenseres du i forhold til den beskatning af indtægtsrenten, du ville have haft i din bank, som typisk er lavere end beskatningen af afkastet på din boligudlejning. Hvert år fastsættes kapitalafkastsatsen, og jo højere den er, jo bedre. Den har de seneste mange år ligget på 0-2 % fordi bankerne generelt ikke betaler renter for indestående som de gjorde engang.

Har du til gengæld høj gæld i din udlejningsbolig, så er virksomhedsskatteordningen et bedre valg.
Denne skatteordning er for de fleste den mest fordelagtige, fordi dubliver beskattet som en udlejningsvirksomhed (22% selskabsskat). Her er det påkrævet, at du har en separat bankkonto. Du får samtidighøjere fradragsværdi af dine renteudgifter.

Skal du benytte kapitalafkastordningen (KAO) eller virksomhedsordningen (VSO)? 

En tommelfingerregel når du skal vælge skatteordning er: Hvis renteomkostningerne for lånet til boligen er større end det kapitalafkast, der beregnes i KAO, er VSO mest fordelagtig.

Dit valg af skatteordning bliver først endeligt, når du laver din årsopgørelse. Du kan derfor nå at lave det om og få de rette fordele, hvis du ikke får valgt det rette, når du laver forskudsopgørelsen.
På Digital Revisor kan man købe en udvidet opstartshjælp, så man får helt styr på bl.a. virksomhedsskatteordningerne og får de optimale fradrag og skattefordele.

Ejendomsværdiskat 

Hvis du ejer en ejendom, betaler du ejendomsværdiskat. Hvis du udlejer din ejede ejendom, kan du undgå at betale ejendomsværdiskat i udlejningsperioden ved at anføre antal af udlejningsdage i rubrik 207 på oplysningsskemaet/selvangivelsen. Du finder rubrik 207 under Ejendomsoplysninger for den pågældende ejendom.

På forskudsopgørelsen reguleres ejendomsværdiskatten i felt 736, hvor du kan indtaste antal formodede udlejningsdage.

image

Vedligeholdelse eller forbedring? 

Når du laver din forskudsopgørelse skal du ikke bekymre dig om disse fradrag. Du kender jo ikke på forhånd omfanget af vedligehold i årets løb! Derfor skal de først angives i selvangivelsen. I forskudsopgørelsen skal du blot sørge for at angive det samlede forventede overskud – altså indtægter minus udgifter som du kender dem eller forventer dem.

Men kort fortalt er der forskel på vedligehold og forbedring. Du kan få fradrag for vedligeholdelsesudgifter, hvis du har haft udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Altså udgifter forbundet med forringelse af ejendommen som resultat af slid og ældning i den periode, du har ejet boligen. Hvorvidt du har foretaget vedligeholdelse bedømmes altså i forhold til ejendommens tilstand på det tidspunkt, du erhvervede dig den.

Har du udgifter forbundet med at bringe ejendommen i bedre stand, end den var, da du erhvervede dig den, anses de skattemæssigt som forbedringsudgifter. Disse udgifter er derfor ikke fradragsberettigede ifølge statsskattelovens regler.

Fordeling af renter i privatøkonomi og i skatteordning – undgå dobbelt fradrag af renter

Når du beregner skatten af din udlejning, skal du være opmærksom på, at renter ikke må fradrages flere gange. Du skal derfor sikre, at du ikke både angiver fradrag i skatteordningen og i din privatøkonomi.

Når du laver din forskudsopgørelse, skal du altså sikre, at de renteudgifter, du har medtaget i skatteordningen, ikke også er en del af renteudgifterne i felt 481 og/eller 483.

Flere ejendomme 

Benytter du Digital Revisors digitale værktøj til at lave forskudsopgørelsen af din boligudlejning, kan du nemt indberette for flere ejendomme. Du angiver, hvor mange boliger du ønsker at indberette, og derefter angiver du oplysninger per bolig. Boligerne inddeles herefter som bolig 1, bolig 2, bolig 3 osv.Anmærkning2 1
Anmærkning 5

Hvordan laver jeg bedst muligt min forskudsopgørelse? 

Når du laver din forskudsopgørelse, er det vigtigt, at den afspejler dine konkrete skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter bedst muligt. En god inspiration kan være at kigge på din seneste årsopgørelse og sammenligne den med din forskudsopgørelse:

Er dine indtægter de samme? Er noget ændret ved dit boliglån? osv.

Hvis der har været ændringer i dit liv, så hav disse med i vurderingen, når du skaber din forskudsopgørelse.

Vil du gerne være helt sikker på, at du bruger den rigtige skatteordning, får de fradrag, du har ret til og indberetter korrekt, så anbefaler vi naturligvis, at du bruger Digital Revisors digitale værktøj til din forskudsopgørelse og selvangivelse. Du kan købe og læse mere om værktøjet her.

Opret en gratis bruger Log ind