Enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder hører under regnskabsklasse A. Disse virksomheder har ikke pligt til at udarbejde en årsrapport. Hvis du frivilligt vælger at aflægge årsrapport, er der nogle krav som minimum skal opfyldes:

  • Ledelsespåtegning (hvis mere end ét medlem i ledelsen)
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Noter (herunder regnskabspraksis)

Her skal du ikke have revisorpåtegning (altså have en revisor til at skrive under) eller have ledelsesberetning. I udgangspunktet er der slet ikke krav om en årsrapport fra regnskabsklasse A virksomheder, så du kan nøjes med at udfylde til Oplysningsskema, dét der før hed udvidet selvangivelse. Det kan du læse mere om i blogindlægget Udfyldelse af Oplysningsskemaet.

Hvad kan du trække fra – og hvordan?

Ved regnskabsårets afslutning, skal du vurdere hvordan det, du har anskaffet i løbet af året, skal behandles i regnskabet. Det kan nemlig have stor betydning for din virksomheds skattefradrag at du får det gjort korrekt.

Du kan kun få fradrag for udgifter, der er brugt på at sikre din virksomheds indtægt – det skal altså være anskaffelser, der benyttes erhvervsmæssigt, og ikke privat. Fradragene får du ved at trække enten hele beløbet fra på en gang, eller ved at dele det op. Større anskaffelser deles op, det kaldes afskrivninger.

Det er ikke alle anskaffelser, der giver fuldt fradrag, men du kan ved skattemæssige afskrivninger sikre, at du ikke betaler mere i skat end højst nødvendigt.

Eksempler på almindelige ting du kan få skattemæssigt fradrag for

Repræsentation er udgifter til at opnå forretningsforbindelser, eller afslutte en handel, fx restaurantbesøg og gaver. Repræsentation har du et fradrag på 25% for.

Småanskaffelser er driftsmidler der max. må koste 13.800 kr. (14.100 kr. 2020). En småanskaffelse kunne fx være en printer eller en mobil. Småanskaffelser har du fuldt fradrag for i anskaffelsesåret – en såkaldt straksafskrivning.

Materielle anlægsaktiver er bl.a. driftsmidler (fx en maskine), anlæg og indretning af lejede lokaler. Overstiger anskaffelsen af aktivet 13.800 kr. (14.100 kr. 2020) skal du fordele udgiften over en årrække. Ved driftsmidler kan du max afskrive 25% om året.

Eksempel på afskrivning

Investerer du i en bil til 100.000 kr. kan du første år afskrive 25%. Der kan altså trækkes en udgift fra årsregnskabet på 25.000 kr. Året efter kan der afskrives 25% igen af den saldo der er tilbage, altså 75.000 kr. Der kan altså i efterfølgende år trækkes 18.750 kr. fra dit årsregnskab.

Benyttes driftsmidlet også privat, kan fradraget kun foretages for den andel af aktivet der benyttes erhvervsmæssigt. Hvis en bil til 100.000 kr. anvendes halvt privat og halvt erhverv, vil afskrivningen altså kun være 12,5% af de 100.000 kr. i stedet for de 25%. Eller 25% af 50.000 kr. -hvis du bedre kan lide dén måde at regne på.

Når du bruger Digital Revisor får du hjælp så dine afskrivninger bliver beregnet korrekt, og så du får alle skattefordelene med!

Virksomhedsskatteordningen

Hvis du driver en personligt ejet erhvervsvirksomhed, kan du få en beskatning meget lig måden aktie- og anpartsselskaber beskattes på. Dette gør du ved at bruge virksomhedsskatteordningen.
Fordelene ved virksomhedsskatteordningen er, at du kan beskatte en del af dit overskud fra virksomheden som kapitalindkomst, i stedet for personlig indkomst. Derudover kan du opspare overskud i virksomheden, som beskattes med en lavere skat. Endvidere har du fuldt fradrag for dine renteudgifter.

Virksomhedsskatteordningen kan være uoverskuelig at sætte sig ind i, hvis man ikke er vant til at arbejde med bogholderi og revision, men du kan meget let benytte dig af virksomhedsskatteordningens fordele i Digital Revisors online værktøj.

Du kan læse meget mere om skattemæssige fradrag på Skat.dk og i Afskrivningsloven

Du kan udføre HELE processen med Digital Revisor på bare 5 steps. Vi henter tal fra dit bogføringssystem, tager os af lovgivning og fradrag og indberetter din årsopgørelse direkte til SKAT og Erhvervsstyrelsen med et enkelt klik. Desuden kan rapporten underskrives digitalt, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt.

Opret en bruger og prøv vores online værktøj med det samme!

Nu har du læst om årsrapporten ift. virksomheder. Som nævnt er det ikke obligatorisk at sende en årsrapport til SKAT og Erhvervsstyrelsen for mindre virksomheder. Det er dog obligatorisk at udfylde oplysningsskemaet (selvangivelsen) på SKATs Tast-Selv, og det kan du læse mere om HER.

Du kan også læse disse indlæg, hvis du ikke allerede har gjort det?

Opret en gratis bruger Log ind