Har du styr på din årsrapport? Og hvad er det lige en årsrapport er? Hos Digital Revisor hjælper vi dig både med at forstå hvad en årsrapport er og indeholder, ligeledes tilbyder vi et online værktøj, så du let kan skabe din egen årsrapport. For når alt kommer til alt, så har det aldrig været nemmere og smartere af få lavet sin årsrapport.

Hvis du er i tvivl om hvordan du kan lave din årsrapport, så kontakt os gerne i vores gratis tekniske support, så besvarer vi gerne dine spørgsmål eller viser dig hvor smart og nemt det er? Vil du gerne have en revisor i lommen? Så kan du også tilmelde dig vores RevisorChat, så du hele tiden kan henvende dig og få personlig rådgivning af en godkendt revisor.

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en rapport over en virksomheds eller forenings regnskab fra det forgangne år. Årsrapporten udarbejdes én gang årligt og har til formål at redegøre for virksomhedens økonomi, herunder aktiver, passiver, økonomiske situation og årets resultat. Det kan f.eks. være SKAT, banken, investorer og andre interessenter, som gerne vil have adgang til årsrapporten.

Er årsrapport og årsregnskab det samme?

Årsregnskabet er en del af årsrapporten. Begge er reguleret af årsregnskabsloven.

Hvad består en årsrapport af?

1: Redegørelse af anvendt regnskabspraksis

2: Ledelsens erklæring om, at årsrapporten giver et retvisende indblik i virksomhedens økonomi

3: En revisorerklæring, såfremt der er foretaget revision

4: Et årsregnskab – som består af:

  •  Balancen: Her bliver virksomhedens aktiver og passiver opstillet, således at virksomhedens nuværende økonomiske status        fremvises.
  • Resultatopgørelsen: Her bliver virksomhedens indtægter og udgifter opstillet, samt slutresultatet.
  • Noter/oplysninger: Her kan virksomheden uddybe eventuelle regnskabsposter

Hvad skal jeg bruge, for at lave en årsrapport?

For at kunne lave en virksomheds årsrapport, så skal du bruge:

1: Alle bilag fra året der er gået

2: Alle udskrifter og årsopgørelse fra banken

3: Eventuelle kasserapporter

4: Og hvis du vil gøre det nemt og har et online bogføringssystem – så også vores simple online værktøj, som hjælper dig igennem hele processen, så du til sidst har en færdig årsrapport

Vi har arbejdet en guide, som guider dig igennem de forskellige dele af din bogføring, du skal have i orden, inden du laver din årsrapport. Læs og download den her.

Hvad er et regnskabsår?

Regnskabsåret er det man udarbejder årsrapporten ud fra. Typisk følger regnskabsåret et kalenderår, men nogle virksomheder har et forskudt regnskabsår, f.eks. fra 1/7 til 30/6.

Hvad er årsregnskabsloven? 

Alle danske virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, som siger at virksomheder skal udarbejde en årsrapport.

Hvad denne årsrapport skal indeholde, kommer an på hvilken regnskabsklasse, som virksomheden hører til under.

Der findes regnskabsklasse A, B, C og D, hvor virksomhederne indekseres efter ejerforhold, omsætning og personale størrelse.

Skal en revisor godkende min årsrapport?

Virksomheder med særligt ejerforhold og omsætning over en bestemt størrelse har revisionspligt. Det vil sige, at de største aktie- og anpartsselskaber skal have deres årsregnskab revideret af en godkendt revisor.

Hvornår skal en årsrapport udarbejdes?

Virksomheder der er personligt ejet skal senest have deres årsrapport udarbejdet den 30. juni. Virksomheder der er aktie – og anpartselskaber skal indberette senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvor længe skal årsregnskabet gemmes?

I Danmark er det lovpligtigt at opbevare og gemme virksomheders regnskabsmateriale i 5 år, efter regnskabsåret udløber. Dette gælder også bilag. Det er virksomhedens ansvar, at opbevare det, så det er sikret mod brand og tyveri. Derfor kan det være en fordel, at bruge et elektronisk regnskabsprogram, gerne et online bogføringssystem, hvor det kan ligge sikkert i ”skyen”.

Brug Digital Revisors online værktøj  til nemt at lave din årsrapport.

Vores online værktøj til årsrapport, sætter dig og din virksomhed i stand til at lave dine egne årsrapporter. Værktøjet er bygget op som en trin-for-trin guide, som nemt tager dig fra start til slut, med alle de elementer, som skal være i en årsrapport.

Sådan bruger du det:

Du køber adgang til vores årsrapport her:

Trinene er herfra:

Grundlæggende oplysninger

Her udfylder du de grundlæggende oplysninger om din virksomhed, som f.eks. virksomhedsnavn, CVR, bank og online bogføringssystem. Herefter besvarer du nogle simple spørgsmål, som giver værktøjet de informationer, det skal bruge. Herefter godkendes dine informationer af Digital Revisor.

Godkendelse

Så snart dine informationer er godkendt, kan du fortsætte med din årsrapport. Kan vi ikke godkende dine informationer, vil vi kontakte dig personligt og hjælpe dig med at finde en anden løsning.

Betal 

Du vil nu blive bedt om at betale for årsrapport værktøjet. Prisen for værktøjet er 2.495 kr. ekskl. moms per år. Som virksomhed har du adgang til personlig hjælp, hvis noget driller. Du kan altså roligt kaste dig ud i den digitale gør-det-selv-verden med din årsrapport.

Årsrapport service

Du kan nu bruge vores online værktøj til din årsrapport. I værktøjet vil du blive bedt om at besvarer spørgsmål om din virksomhed, herunder f.eks. gæld i virksomheden, investeringer og afskrivninger.

Herefter får du virksomhedens skattemæssige resultat oplyst, og kan ændre i denne.

Når du har gjort dette, så får du din årsrapport med det samme, opsat i et dokument, klar til at blive underskrevet digitalt i systemet. Dertil får du alle de tal angivet, som du skal indberette til SKAT, samt hvilke rubrikker det skal indsættes i.

Opret en gratis bruger Log ind